Power Supply 48V./36V./24V./12V./5V.

Switching Power Supply  input 110/220V. 50/60Hz.

Output 48V.10A 480W.มีพัดลมในตัว     ราคา 1,400 บาท

Output 36V.20A 720W.มีพัดลมในตัว     ราคา 2,400 บาท

Output 36V.10A 360W.มีพัดลมในตัว     ราคา 1,200 บาท

Output 24V.20A 480W.มีพัดลมในตัว     ราคา 1,300 บาท

Output 24V.10A 240W.มีพัดลมในตัว     ราคา 700 บาท

Output 24V.5A   120W.                        ราคา 500 บาท

Output 12V.30A 360W.มีพัดลมในตัว     ราคา 900 บาท

Output 12V.20A 240W.มีพัดลมในตัว     ราคา 700 บาท

Output 12V.10A  120W.                       ราคา 450 บาท

Output 5V.10A    50W.                         ราคา 450 บาท

 

 

450 บาท
จำนวน:
Visitors: 133,992