ครบชุด DRO digital readout+Linear scale 2แกน

ครบชุด DRO digital readout+Linear scale 2แกน

- DRO digital readout 1set

- Linear scale 2แกน

ติดตั้งกับเครื่องกลึง มิลลิ่งได้ทุกยี่ห้อ ใช้แทนตัวเดิมได้

9,000 บาท
จำนวน:
Visitors: 132,755