สายลิงค์ Alan Bradley USB- MicroLogix


สาย ลิงค์ PLC Alan Bradley ใช้กับ MicroLogix ทุกรุ่น 

USB-1761-CBL-PM02


สาย link PLC Alan Bradley MicroLogix แบบชนิด USB ใช้กับ PLC รุ่น Micrologix 1000,1100,1200,1400,1500 ได้ทุกรุ่น

Din8 ->USB

900 บาท
จำนวน:
Visitors: 123,019